Makiełki

by Irena
(Kanie)

Makiełki

Makiełki

Makiełki

200 g poppy seeds

50 g almonds

50 g nuts

50 g raisins

Package of biscuitsExecution

Blanch and grind the poppy seeds 3 times until smooth. Blanch the almonds, peel and finely chop. Chop the nuts. Soak the raisins in water, drain. Combine almonds with poppy seeds and mix well.

Arrange alternate layers of biscuits and poppy seeds. Pour cold sweet water on top of the layers, so that the biscuits get wet. Store in refrigerator.

You can adjust the amount of nuts, raisins to your own taste.

Recipe in Polish

Makiełki

200 g maku

50 g migdałów

50 g orzechów

50 g rodzynek

Paczka sucharkówWykonanie

Mak sparzyć i zemleć 3 razy na gładką masę. Migdały sparzyć , obrać ze skórki i drobno pokroić. Orzechy drobno pokroić. Rodzynki namoczyć w wodzie, osączyć. Połączyć bakalie z makiem i dobrze wymieszać.

Układać na przemian warstwami sucharki i mak. Przelać całość chłodną słodką wodą aby sucharki były mokre. Przechowywać w lodówce.

Ilość bakalii można dobrać według swojego smaku

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Your Traditional Christmas Recipe.

Custom Search

Top Five Fall Baking Recipes

Apple Cake Recipe

Best Apple Pie Recipe

Cranberry Upside-down Cake

Peach Cake Recipe

Apple Turnover Recipe

Top Food Blogs